Om een veilige online omgeving en gegevensbescherming te garanderen, houden we ons strikt aan de wettelijke vereisten. In deze privacyverklaring geven we inzicht in de manier waarop we gegevens verzamelen, in onze beveiligingsmaatregelen, bewaartermijnen en hoe we met contactgegevens omgaan.

ARTIKEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE 

1.1 Account
Aankopen kunnen alleen worden gedaan als je in het bezit bent van een persoonlijk account. Als je een account aanmaakt, of een aankoop doet in onze webshop, verzamelen we, als onderdeel van het aan- en verkoopproces, de volgende persoonlijke informatie:

• Voor- en achternaam
• Woon- en factuuradres
• Telefoonnummer
• Je geslacht
• IP-adres
• E-mailadres
• Geboortedatum

Deze gegevens zijn nodig voor de levering. Ook ontvangen we automatisch het IP-adres (internet protocol) van je computer als je onze webshop bezoekt. Hiermee kunnen we je internetervaring optimaliseren en tegelijkertijd onze online omgeving beschermen. Iedere klant heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens bij Smart-Farmers.

Het doel van gegevensverzameling
We verzamelen en bewaren account-gerelateerde gegevens voor de volgende doeleinden: 

a. Het nakomen van onze verplichtingen bij overeenkomsten tussen jou en ons en om je te voorzien van de gevraagde informatie, producten en diensten;
b. Het opzetten en beheren van je account en om je te contacteren over je account en bestellingen;
c. Het uitvoeren van marktonderzoek en analyses;
d. Het bevestigen van je leeftijd en identiteit en om fraude te herkennen en te voorkomen.

1.2 Nieuwsbrieven
Met je uitdrukkelijke toestemming, kunnen we je nieuwsbrieven sturen over onze webshop, nieuwe producten en andere updates. We versturen ze alleen als je daar expliciet toestemming voor geeft. De volgende informatie wordt verzameld in het kader van de nieuwsbrief: 

• Voor- en achternaam
• Je geslacht
• E-mailadres

Het doel van gegevensverzameling 
De verzamelde gegevens worden gebruikt om: 

a. Onze e-mails te personaliseren, denk aan je naam en geslacht om gender-specifieke inhoud te kunnen bieden;
Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken via de link in de nieuwsbrief of middels de contactinformatie in artikel 2.

1.3 Klantenservice
Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, hebben de medewerkers van onze klantenservice toegang tot account-gerelateerde informatie. Hierdoor kunnen we onze klantenservice beter en gebruiksvriendelijker maken. We gebruiken je gegevens alleen om te reageren op je bericht.

ARTIKEL 2 – TOESTEMMING

Als je ons voorziet van je persoonlijke informatie om een transactie te voltooien, je creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te arrangeren of een aankoop te retourneren, gaan we ervan uit dat je toestemming geeft voor het verzamelen van deze informatie voor uitsluitend die specifieke reden.

Als we om je persoonlijke informatie vragen om een secundaire reden, zoals voor marketingdoeleinden, vragen we ofwel direct om je uitdrukkelijke toestemming of geven we je de optie om nee te zeggen.

2.1 Het intrekken van toestemming
Verander je na het geven van toestemming van gedachten? Dan kun je deze te allen tijde intrekken voor het contacteren, het verder verzamelen, gebruiken of openbaar maken van je informatie. Neem hiervoor contact met ons op: [email protected]

ARTIKEL 3 – OPENBAARMAKING

We mogen je persoonlijke informatie vrijgeven als de wet ons verplicht dit te doen of indien je onze Algemene Voorwaarden schendt. 

ARTIKEL 4 – HOELANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

Bij Zamnesia is data-minimalisme van groot belang. Daarom bewaren we je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden in deze Privacyverklaring. Voor verschillende soorten data zijn diverse bewaartermijnen van toepassing. We bewaren persoonlijke gegevens in ieder geval nooit langer dan 10 jaar.

4.1 Accountinformatie 
Account-gerelateerde gegevens blijven relevant zolang de klant in het bezit is van een account. Daarom blijven de data gedocumenteerd zolang het account bestaat. Als onze klanten een account verwijderen, worden de gerelateerde gegevens binnen afzienbare tijd verwijderd. Verzoeken inzake inspectie of correctie van opgeslagen persoonlijke data of het verwijderen van een account kunnen worden verzonden naar: [email protected]

4.2 Nieuwsbrieven
De toestemming voor nieuwsbrieven en bijbehorende gegevens blijft van kracht zolang onze klanten geregistreerd zijn voor de nieuwsbrief. Periodiek (maandelijks) voeren we echter een relevantiecontrole uit. Geregistreerde klanten (en hun persoonlijke informatie) worden daarbij verwijderd als ze niet reageren op ons verzoek. Daarnaast is onze nieuwsbrief voorzien van een opt-out functie. Klanten kunnen hun toestemming intrekken door deze te gebruiken. 

ARTIKEL 5 – COOKIES 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die je computer informeren over eerdere bezoeken van onze website. Deze worden bewaard op je harde schijf, niet op onze website. Als je onze website gebruikt, laat je computer in feite ons de cookies zien. Zo weet onze site of je haar eerder gebruikt hebt. Hierdoor kan onze website sneller functioneren, maar ook zaken onthouden van eerdere bezoeken (zoals je gebruikersnaam), om je huidige bezoek te vergemakkelijken. Bij Zamnesia gebruiken we twee types cookies: functionele en analytische cookies. 

5.1 Functionele cookies 
Functionele cookies worden gebruikt om je online ervaring te verbeteren. Ze houden onder meer bij wat in het winkelwagentje is geplaatst. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

5.2 Analytische cookies
Analytische cookies worden gebruikt voor marktonderzoek en analyses. Gegevens die hiermee worden verzameld, worden geanonimiseerd en zijn dus nietszeggend voor anderen. Het gebruik van deze cookies vereist geen voorafgaande toestemming.

ARTIKEL 6 – SERVICES VAN DERDEN

Services van derden zijn nodig voor transacties en voor de verlening van onze diensten. Over het algemeen verzamelen, gebruiken en verstrekken deze derden je informatie alleen in de mate die vereist is om hun diensten te kunnen verlenen aan ons.

Bepaalde externe dienstverleners, zoals betalingsproviders en andere verwerkers van betalingen, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die we hen moeten verstrekken voor je aankoop gerelateerde transacties.

Voor deze providers raden we je aan hun privacybeleid te lezen. Zo heb je meer inzicht in hoe zij met je persoonlijke informatie omgaan.

Er zijn bepaalde providers die zich bevinden in een ander rechtsgebied dan jij of wij, of ze beschikken er over faciliteiten. Als je ervoor kiest door te gaan met een transactie waarbij de diensten van een derde partij betrokken zijn, kan je informatie dus onderhevig zijn aan de wetten van de jurisdictie(s) waarin die dienstverlener of zijn faciliteit zich bevindt.

Zodra je de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar de site of applicatie van een derde partij, ben je niet langer onderhevig aan dit Privacybeleid of de Algemene Voorwaarden van onze website.

Webanalyseservice (geanonimiseerde gegevens)

Op deze website hebben we een onderdeel van een webanalyseservice (met de anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Webanalyse kan worden gedefinieerd als het verzamelen en analyseren van gegevens met betrekking tot het gedrag van bezoekers op websites. Een webanalyseservice verzamelt onder andere data over de website waar de bezoeker vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s zijn bezocht, of hoe vaak en hoelang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een site te optimaliseren en om een kosten-batenanalyse te maken van internetreclame.

Koeriersdienst
Om leveringen te kunnen voltooien, maken we gebruik van een koeriersdienst. Deze verzorgt het transport tussen onze onderneming en het adres van de klant. Om dit logistiek mogelijk te maken, hebben we toegang nodig tot bepaalde informatie. Denk aan de naam en het adres van de klant.

Mailing service
Bij Smart-Farmers maken we gebruik van een externe mail service provider om de nieuwsbrief te versturen. De provider heeft toegang tot beperkte accountinformatie, gerelateerd aan opt-in toestemming (bijvoorbeeld: e-mailadres).

Marketing service
Smart-Farmers wordt ondersteund door een bedrijf dat gespecialiseerd is in marketing- en communicatieactiviteiten. Hun toegang tot persoonlijke informatie is zeer beperkt en die info is grotendeels anoniem.

Betalingsservices
Bij Smart-Farmers maken we gebruik van externe betalingsservices om transacties te voltooien (bijvoorbeeld: creditcardbetalingen). 

ARTIKEL 7 – BEVEILIGING

Om je persoonlijke informatie te beschermen, nemen we de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en volgen we de beste werkwijzen in de branche. Hiermee zorgen we ervoor dat de gegevens niet ten onrechte verloren gaan of misbruikt, geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd worden.

Als je ons voorziet van je creditcard informatie, wordt deze versleuteld middels secure sockets layer technologie (SSL). Daarbij wordt het bewaard met een AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, voldoen we aan alle PCI DSS eisen en implementeren we aanvullende, algemeen aanvaarde industriestandaarden. Account-gerelateerde informatie wordt afgeschermd met een hashfunctie. Hierbij worden gegevens omgezet in een gegenereerde hash. Hiermee wordt gevoelige informatie beveiligd, zodat het zelfs voor ons niet zichtbaar is. Daarnaast zijn onze databases uitzonderlijk goed beschermd tegen ongeautoriseerde personen. Toegang tot de database is bijvoorbeeld alleen mogelijk en toegestaan met goedgekeurde IP-adressen (bijvoorbeeld met die van het hoofdkantoor van Smart-Farmers). Andere pogingen en adressen worden te allen tijde geweigerd.

Wanneer je een aankoop doet, wordt de veiligheid van je creditcardgegevens gegarandeerd door de betalingsverwerkers die we gebruiken voor je creditcardbetaling. We verzamelen geen creditcardgegevens en slaan geen informatie over je creditcard op in ons systeem.

Bovendien worden gegevens zo veel mogelijk geanonimiseerd. Ze kunnen dus niet rechtstreeks aan een specifieke klant worden gekoppeld. De gegevens kunnen we echter wel gebruiken voor marktonderzoek en -analyses. Verder worden relevante derde partijen (bijvoorbeeld de mailing service) voorafgaand aan onze samenwerking gescreend. Ook voldoen ze aan de GDPR en zijn ze gebonden aan een verwerkingsovereenkomst. Binnen Smart-Farmers hebben medewerkers specifieke toegangsrechten. Hiermee hebben ze alleen toegang tot de informatie die nodig is om een taak uit te voeren.

Digitale beveiligingsmaatregelen zijn aan verandering onderhevig en moeten voldoen aan hoge eisen om de veiligheid van online klanten te waarborgen. Daarom hebben we bij Smart-Farmers een security manager aangewezen. Periodieke controle en verbetering van beveiligingsmaatregelen (indien nodig) maakt deel uit van die functie.

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID 

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen, dus raadpleeg het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk na plaatsing op de site van kracht. Als we aanpassingen doen aan dit beleid, stellen we je hier op de hoogte van de beleidswijzigingen. Zo weet je altijd welke informatie we verzamelen, hoe we het gebruiken en onder welke omstandigheden, als die er zijn, we het gebruiken en/of openbaar maken.

ARTIKEL 9 – CONTACTGEGEVENS

Je kunt op de volgende manieren contact met ons opnemen:

• Elektronisch door een e-mail te sturen naar: [email protected]
• Per telefoon: +31 (0)6 – 2334 7447