Je hebt het recht om je terug te trekken uit de overeenkomst binnen een periode van 30 dagen zonder boete en zonder opgaaf van reden. De herroepingstermijn verloopt 30 dagen na de dag dat jij of een door jou aangewezen derde partij, exclusief de vervoerder, in fysiek bezit komt van het(/de) product(en). Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, gelieve je besluit tot herroeping aan ons bekend te maken via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld middels een geschreven brief of e-mail). Je kunt het bijgevoegde standaardformulier voor herroeping gebruiken, maar bent daar niet toe verplicht.

Stuur ons een bericht met je voornemen tot herroeping voor het einde van de herroepingstermijn, om aan de eisen van de 30-daagse opzegtermijn te voldoen. Je kan ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 30 dagen na ontvangst terugsturen, als je daarbij maar een mededeling voegt waaruit jouw wens tot herroeping blijkt.

In het geval van een aangevraagde terugbetaling zorgen wij ervoor dat de restitutie binnen vijf werkdagen wordt verwerkt. Terugbetalingen via een overschrijving duren doorgaans één of twee werkdagen na verwerking. Bij gebruik van een creditcard kan het twee tot drie dagen duren voordat het bedrag is teruggestort op je creditcard, afhankelijk van de betalings- en factureringscyclus van het creditcardbedrijf.

CONSEQUENTIES VAN EEN HERROEPING

Besluit je je terug te trekken uit een overeenkomst? Dan ontvang je alle betalingen die je tot dan
toe hebt gedaan terug, inclusief verzendkosten (exclusief bijkomende kosten door een keuze
voor een andere verzendmethode dan de goedkoopste standaard die wij aanbieden), zonder
onnodig uitstel en niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over je
besluit tot herroeping. In het geval van een gedeeltelijke retourzending, betalen we de verzendkosten niet terug. We voeren de restitutie uit met dezelfde betaalwijze waarmee de aanvankelijke aanschaf is gedaan, tenzij specifiek anders overeengekomen; hoe dan ook, je hoeft geen kosten te maken voor een gestelde restitutie. We behouden ons het recht voor om te wachten met de terugbetaling, tot we het(/de) product(en) terug in ons magazijn hebben ontvangen of je bewijs levert dat je het(/de) product(en) naar ons hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Je dient het(/de) product(en) te retourneren zonder onnodige vertraging, niet later dan 14 dagen na de dag waarop je ons op de hoogte hebt gesteld van het besluit tot herroeping.

Aan de termijn wordt voldaan indien je het(/de) item(s) terugstuurt voordat de periode van 14 dagen is verlopen. Tenzij anders afgesproken, draag je volledig de kosten voor het retourneren van het(/de) product(en).

Ons retouradres:

Afdeling: Retourzendingen
Oude Boteringestraat 51
9712 GE Groningen
NEDERLAND

Je bent zelf volledig aansprakelijk voor waardeverlies van het(/de) product(en) als gevolg van het gebruik ervan of van onderdelen verder dan vereist is om de aard, karakteristieken en werking ervan te beoordelen.

Enkele producten (bijvoorbeeld bongs, pijpen, vaporizers en vergelijkbare items) zijn uitgesloten van het recht op herroeping zodra het zegel is verbroken na ontvangst. Als de verzegeling is verbroken, zijn genoemde artikelen niet meer geschikt voor retournering, in verband met gezondheidsbescherming en hygiëne. Zo kun je ook bederfelijke goederen (zoals magische truffels en kweeksets) niet retourneren. Mocht je echter ontevreden zijn met een bederfelijk product, neem dan contact op met onze klantenservice. We staan altijd klaar om samen met jou tot een oplossing te komen.